Nestbak kapgieren

Kapgieren zijn cruciaal bedreigde diersoorten. Vele kennen onze Magier en Pagier wel. Trotse ambassadeurs voor hun in het wild levende soortgenoten. Inmiddels zitten ze al een tijdje in de Voliere en hebben we dankzij Stichting Nijdier en de rabobank Clubsupport een nestkast kunnen verwezenlijken in de hoop dat ze in de toekomst voor nageslacht gaan zorgen voor het in stand houden van hun soort. Meer weten kijk verder op onze website of steun onze doelen door een aankoop te doen in onze webshop of een donatie!

Erkend Benificiant Stichting Dierenlot

Vol trots mogen wij vertellen dat wij vanaf 2023 door stichting dierenlot erkend zijn als benificiant. Dit bied voor ons een heel hoop meer en mooie mogelijkheden tot het ontwikkelen van onze stichting. En het aller belangrijkste is dat wij onze doelen nog beter te kunnen nastreven. Door als organisaties samen te werken en de handen in een te slaan kan er een nog beter en groter doel nagestreefd worden. Daarnaast bied stichting dierenlot diverse workshops en cursussen aan voor hun Benificianten waarbij wij ook zeker meer hopen bij te kunnen leren.

meer weten over dierenlot kijk dan eens op hun site waarop wij nu ook vermeld staan:
Begunstigden | Stichting DierenLot

Conservatie programma's

Dit jaar hebben wij grote stappen gemaakt in onze conservatie programma's. Na lang zoeken hebben wij dit jaar eindelijk een kapgier man gevonden voor onze kapgier vrouw. Deze zullen komende maanden aan elkaar gekoppeld worden in de hoop dat ze een toekomstig broedpaar gaan vormen voor het instand houden van hun soort. Tevens hebben wij eindelijk na 3 jaar een zuidelijke hoornraaf man gevonden in Denemarken. Deze is in September naar ons toe gekomen en zullen wij ook in de toekomst aan elkaar gaan koppelen zodat ze belangrijk soort eigen gedrag kunnen vertonen en ook een toekomstig broedpaar zullen worden.

Beide soorten zijn cruciaal bedreigd. Van de zuidelijke hoornraaf leven er naar schatting nog maar een 1500 van in het wild en als gieren niet beschermd worden zullen ze over 40 jaar uitgestorven zijn. Daarom is dit een belangrijke stap in het in stand houden van hun soorten.

Natuur educatieve tuin

Mede dankzij Lidl Nederland, Florensis en andere hebben wij gedeeltelijk ons terrein rondom de volières kunnen aanplanten met diverse bloemen en planten.

Bloemen, planten, insecten en natuur is essentieel voor het voortbestaan van alle levende wezens. De voor ons voedsel geteelde gewassen zijn wereldwijd voor bijna 75 % afhankelijk van de bestuiving door bijen. Biodiversiteit in ons leefgebied is van levensbelang. Hoe minder soorten er in een leefomgeving aanwezig zijn, hoe kwetsbaarder een gebied is. Ook mensen lopen daardoor uiteindelijk gevaar.

De diverse planten zorgen voor voedsel en beschutting voor insecten, prikkelen 2 belangrijke zintuigen zicht en geur wat goed is voor onze mentale gezondheid. Ook zorgt het uiteindelijk voor natuurlijke beschutting van onze vogels wat hun gezondheid en mogelijke voortplanting van bedreigde soorten bevorderd.

We hopen in de toekomst een oase van bloem en groen te ontwikkelen voor het behouden en bescherming van ons ecosysteem!

Project plannen torenvalk nestkasten

Uit onderzoek van de SOVON (vogelonderzoek Nederland) is geconcludeerd dat lange tijd de torenvalk de talrijkste broedende roofvogel was in Nederland. Het landelijk aantal nam rond 1960 af door landbouwvergif maar herstelde zich ook. Rond 1990 nemen nog steeds voortdurend de aantal af. Het creëren en vergroten van voedselaanbod door extensief gras en bouwland maar ook het plaatsen van Nestkasten speelt hierin een cruciale rol. Wij willen gedurende het jaar diverse torenvalk nestkasten plaatsen bij o.a. fruittelers in de nabije omgeving. Ons doel is om eind van dit jaar een 10 tal kasten geplaatst te hebben. Wanneer we uiteindelijk 7 tot 10 bezette kasten hebben en gemiddeld genomen is 75% van de nesten succesvol. Dat wil zeggen er zijn één of meer jongen uitgevlogen. Dit kan varieert tussen de 50 en 100%. Dan wisselt het aantal uitgevlogen jongen per jaar tussen de 27 en 69 (gemiddeld 36). Dit zal jaarlijks variëren afhankelijk van een goed ‘muizenjaar’. In goede muizenjaar is er meer kans op valken dan in jaren met weinig muizen.  Dit doen wij geheel belangeloos maar brengt wel kosten met zich mee daarom is uw donaties zeer gewenst!

Samenwerkingsverband

Stichting natuurbehoud roofvogels en uilen werkt samen met diverse andere natuur organisaties. Onderling wordt er kennis en informatie uitgewisseld en wordt er gezorgd voor het behoud en beschermen van de vogels in hun natuurlijke habitat. Ook steunen wij diverse organisaties met materialen en spullen die hun nodig hebben voor het nog beter beschermen van de vogels en hun leefgebied.

Zo werken wij onder andere samen met: