Roofvogels en uilen button vrienden web
button vrienden web

Stichting Natuurbehoud Roofvogels en Uilen

Natuurbehoud

Educatie heeft alle jaren een belangrijke rol gespeeld binnen onze demonstraties en nog steeds. Jong en oud meer begrip voor en kennis van dieren leren groeit als we ze om ons heen hebben. Als kinderen van jongs af aan in contact komen met dieren, zal dat in hun leven tot meer empathie en respect voor dieren geven.

Tijdens onze demonstraties vertellen wij ook dat het niet zo voor de hand liggend is dat alle vogels het zo goed hebben als onze vogels. Met vele soorten gaat het wereldwijd niet zo heel goed.

In Nederland zijn er verschillende vogels bedreigd waaronder de torenvalk staat op deze lijst als bedreigde vogel. Maar ook gieren in Afrika en Azië zijn in de afgelopen jaren maar liefst met 90% afgenomen in populatie en de Indische luggervalk wordt gebruikt als levend lokaas voor het vangen van grotere valken!

Wat doen wij?

Stichting natuurbehoud Roofvogels en Uilen zet zich ook in voor de wilde soortgenoten.
Ons doel is het behouden en beschermen van (verschillende soorten) roofvogels en uilen in het wild. Dit doen wij op verschillende manieren:

- Het plaatsen en onderhouden van diverse nestkasten voor roofvogels en uilen in Nederland

- Actief meehelpen en steunen van broedprogramma's van bedreigde soorten voor de instandhouding

- Het kleinschalig opvangen en rehabiliteren van gewonde roofvogels en uilen

Bent u al vrienden?

De stichting doet dit geheel belangeloos en uit liefde voor roofvogels en uilen.
Deze doelen brengen helaas wel kosten met zich mee en ook jij kunt hierbij helpen. Bij het boeken van een workshop of demonstratie doneren wij van dit bedrag een percentage aan deze doelen.

Word vrienden van roofvogels en uilen klik hier!

Of Help ons door een vrijblijvende donatie te doen of koop een item in onze webshop!


IBAN: NL 38 RABO 0370 8637 39

t.n.v. stichting natuurbehoud roofvogels en uilen
o.v.v. Donatie natuurbehoud project 

Meer over onze stichting? 
U kunt ons terug vinden in het handelsregister onder nummer 82541760 en voor de publicatieplicht op anbi.nl

 

WIST JE DAT
Wij een ANBI-status hebben? Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor ons betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor jouw bijdrage voor 100% voor het goede doel is!

Begunstigden | Stichting dierenlot Wij ook door stichting dierenlot erkend Beneficiant zijn. En samenwerken met deze organisatie.

Onze projecten

stichting natuurbehoud Roofvogels en uilen werkt samen met diverse andere organisaties in binnen- en buitenland voor het in stand houden van diverse soorten.
Lees hier meer over onze projecten en samenwerkingen!

Wij helpen JE graag verder
Offerte aanvragen
Telefoon: 06 13179335
E-mail: info@roofvogelsenuilen.nl

Locatie:
Dinteloord
Copyright © 2024 Roofvogels en uilen. All rights reserved.
Website: YZCommunicatie