Roofvogels en uilen button vrienden web
button vrienden web
7 maart 2022

Project plannen torenvalk nestkasten

Uit onderzoek van de SOVON (vogelonderzoek Nederland) is geconcludeerd dat lange tijd de torenvalk de talrijkste broedende roofvogel was in Nederland. Het landelijk aantal nam rond 1960 af door landbouwvergif maar herstelde zich ook. Rond 1990 nemen nog steeds voortdurend de aantal af. Het creëren en vergroten van voedselaanbod door extensief gras en bouwland maar ook het plaatsen van Nestkasten speelt hierin een cruciale rol. Wij willen gedurende het jaar diverse torenvalk nestkasten plaatsen bij o.a. fruittelers in de nabije omgeving. Ons doel is om eind van dit jaar een 10 tal kasten geplaatst te hebben. Wanneer we uiteindelijk 7 tot 10 bezette kasten hebben en gemiddeld genomen is 75% van de nesten succesvol. Dat wil zeggen er zijn één of meer jongen uitgevlogen. Dit kan varieert tussen de 50 en 100%. Dan wisselt het aantal uitgevlogen jongen per jaar tussen de 27 en 69 (gemiddeld 36). Dit zal jaarlijks variëren afhankelijk van een goed ‘muizenjaar’. In goede muizenjaar is er meer kans op valken dan in jaren met weinig muizen.  Dit doen wij geheel belangeloos maar brengt wel kosten met zich mee daarom is uw donaties zeer gewenst!

Andere projecten

Wij helpen JE graag verder
Offerte aanvragen
Telefoon: 06 13179335
E-mail: info@roofvogelsenuilen.nl

Locatie:
Dinteloord
Copyright © 2024 Roofvogels en uilen. All rights reserved.
Website: YZCommunicatie