Roofvogels en uilen button vrienden web
button vrienden web

Klantenservice

Informatie kaartverkoop

Voorwaarden met betrekking tot de verkoop van e-tickets

Uw Ticket is voorzien van een "at random" uitgegeven uniek serienummer. Bij binnenkomst wordt uw Ticket gecontroleerd, tickets zijn voorzien van een geldigheidsdatum en slechts eenmalig geldig. Na deze datum vervalt het recht op toegang, tenzij anders overeengekomen.

De Koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van de betaling via Internet. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de tickets.

In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Roofvogels en Uilen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Een "event/workshop" kan slechts plaatsvinden bij een minimaal aantal verkochte kaartjes per datum. Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om bij onvoldoende verkoop voor een nieuwe datum te kiezen, reeds bestelde kaarten blijven geldig voor een soortgelijk event op een andere datum.

Door het tot stand komen van een ticketaankoop bij Roofvogels en Uilen accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Wij helpen JE graag verder
Offerte aanvragen
Telefoon: 06 13179335
E-mail: info@roofvogelsenuilen.nl

Locatie:
Dinteloord
Copyright © 2024 Roofvogels en uilen. All rights reserved.
Website: YZCommunicatie