Roofvogels en uilen button vrienden web
button vrienden web

Klantenservice

Klachten

Klachten

INLEIDING
Roofvogels​ ​ en​ ​ uilen​ ​ hecht​ ​ aan​ ​ tevreden​ ​ relaties​ ​ en​ ​ we​ ​ werken​ ​ daarom​ ​ steeds​ ​ aan​ ​ de
kwaliteit​ ​ van​ ​ onze​ ​ dienstverlening.​ ​ Wij​ ​ proberen​ ​ er​ ​ voor​ ​ te​ ​ zorgen​ ​ dat​ ​ er​ ​ geen
misverstanden​ ​ of​ ​ fouten​ ​ ontstaan​ ​ tijdens​ ​ onze​ ​ demonstraties.
Mocht​ ​ er​ ​ om​ ​ wat​ ​ voor​ ​ reden​ ​ dan​ ​ ook​ ​ een​ ​ klacht​ ​ zijn​ ​ nemen​ ​ wij​ ​ dit​ ​ zeer​ ​ serieus​ ​ en​ ​ zoeken
samen​ ​ naar​ ​ een​ ​ passende​ ​ oplossing.​ ​ Dit​ ​ kan​ ​ op​ ​ de​ ​ volgende​ ​ manieren:

TELEFONISCH​ ​ OPLOSSEN​ ​ VAN​ ​ EEN​​ ​ ​ KLACHT
U​ ​ kunt​ ​ telefonisch​ ​ contact​ ​ met​ ​ ons​ ​ opnemen​ ​ om​ ​ direct​ ​ persoonlijk​ ​ naar​ ​ een​ ​ oplossing​ ​ te
zoeken.​ ​ Wegens​ ​ onze​ ​ onregelmatige​ ​ werktijden​ ​ zijn​ ​ wij​ ​ niet​ ​ altijd​ ​ even​ ​ gemakkelijk
telefonisch​ ​ bereikbaar.

FORMELE​ ​ SCHRIFTELIJKE​ ​ KLACHTENPROCEDURE
Uiteraard​ ​ kunt​ ​ u​ ​ ook​ ​ via​ ​ de​ ​ mail​ ​ contact​ ​ met​ ​ ons​ ​ opnemen​ ​ en​ ​ uw​ ​ klacht​ ​ uitgebreid
beschrijven.​ ​ Wij​ ​ zullen​ ​ dit​ ​ dan​ ​ ook​ ​ grondig​ ​ nalezen​ ​ en​ ​ kunt​ ​ u​ ​ binnen​ ​ 4​ ​ werkdagen​ ​ een
reactie​ ​ van​ ​ ons​ ​ terug​ ​ verwachten.​ ​ Wanneer​ ​ u​ ​ uw​ ​ telefoonnummer​ ​ achterlaat​ ​ kunnen​ ​ wij
indien​ ​ nodig​ ​ ook​ ​ telefonisch​ ​ contact​ ​ met​ ​ u​ ​ opnemen​ ​ wanneer​ ​ wij​ ​ dit​ ​ nodig​ ​ achten.

ASPECTEN​ ​ KLACHTENREGELING
Alle​ ​ aspecten​ ​ van​ ​ de​ ​ afhandeling​ ​ van​ ​ uw​ ​ klacht​ ​ worden​ ​ vastgelegd.​ ​ Uiteraard​ ​ zal​ ​ zorgvuldig
en​ ​ vertrouwelijk​ ​ met​ ​ de​ ​ informatie​ ​ worden​ ​ omgegaan.
In​ ​ bepaalde​ ​ situaties​ ​ kan​ ​ het​ ​ noodzakelijk​ ​ zijn​ ​ om​ ​ extern​ ​ advies​ ​ in​ ​ te​ ​ winnen​ ​ bij​ ​ de​ ​ branche
organisatie​ ​ de​ ​ SVRH:​ ​ ​ www.svrh.nl​​ ​ ​ ​ en/of​ ​ andere​ ​ professionele​ ​ onafhankelijke​ ​ instanties.
Met​ ​ het​ ​ indienen​ ​ van​ ​ uw​ ​ formele​ ​ klacht​ ​ wordt​ ​ U​ ​ daarom​ ​ toestemming​ ​ gevraagd​ ​ om
(kopieën​ ​ van)​ ​ relevante​ ​ stukken​ ​ ter​ ​ beschikking​ ​ te​ ​ stellen​ ​ aan​ ​ die​ ​ eventuele​ ​ deskundigen.

Wij helpen JE graag verder
Offerte aanvragen
Telefoon: 06 13179335
E-mail: info@roofvogelsenuilen.nl

Locatie:
Dinteloord
Copyright © 2024 Roofvogels en uilen. All rights reserved.
Website: YZCommunicatie